tel: +48 694 324 812, +48 507 194 541E-mail: biuro@tokinstal.pl

O nas

TOKINSTAL - stolarka na miarę twoich potrzeb!

 

TOKINSTAL s.c. zajmuje się produkcją ślusarki aluminiowej począwszy od drzwi, witryn i okien, a skończywszy na fasadach aluminiowo-szklanych, zabudowach tarasów oraz ogrodów zimowych.

Firma została założona przez Wiesława Tokarskiego w 2004 roku. Od początku swojej działalności właściciel kładł nacisk na jak najlepszą jakoś wytwarzanych przez siebie produktów, zawsze dostoswując je do najbardziej wyszukanych potrzeb swoich klientów. W 2012 roku TOKINSTAL połączył się z firmą ALUMINIUMProjekt Grzegorza Kamińskiego tworząc spółkę TOKINSTAL S.C. i pod tą nazwą występuje do dnia dzisiejszego.

Obecnie TOKISTAL S.C.  to gwarancja niezawodności, terminowości i indywidualnego podejścia do każdego klienta. 

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TOKINSTAL S.C. Wiesław Tokarski, Grzegorz Kamiński, z siedzibą w Ligota Wołczyńska 2A, 46-250 Wołczyn.
 2. Dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów) :
  1. w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
  2. w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
  3. w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.
 4. W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.
 5. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
 6. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do :
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
 8. Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób :
  1. TOKINSTAL S.C. Wiesław Tokarski, Grzegorz Kamiński, Ligota Wołczyńska 2A, 46-250 Wołczyn,
  2. telefon : 694324812,
  3. email : kaminskigrzegorz@o2.pl,
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejsza wiadomość nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018. Wiadomość nie wymaga odpowiedzi.

 

 

 

 

Współpracujemy z najlepszymi